Sofa 3

360° Objekti

360° Objekti

Objekte snimljene u 360 stepeni kroz više fotografija možete okretati i pogledati sa svih strana.

Fotogrametrija je tehnika kojom predmete konvertujemo u 3D model. To je tehnologija za dobijanje pouzdanih kvantitativnih informacija o fizičkim objektima. Ona podrazumeva snimanje, merenje i analiziranje fotografskih slika.