360° Serbia - Combo paket

Pored standardnog objavljivanja virtuelne ture na Google Maps, izrađujemo i Combo virtuelnu turu. Combo paket sadrži dodatke za virtuelnu turu koje Google Street View trenutno ne poseduje.

Naš combo paket virtuelnih tura donosi niz naprednih funkcionalnosti koje će poboljšati vašu online prezentaciju i povećati interes potencijalnih klijenata. Pored standardnog objavljivanja virtuelne ture na Google Maps, mi ćemo izraditi i premium virtuelnu turu besplatno za vas u trajanju od godinu dana.

U premium paketu virtuelne ture se nalaze dodatni elementi koji nisu dostupni u standardnom Google Street View-u poput thumbnail sličica ili menija za lak prelazak sa panorame na panoramu, ikonice linkovane do vaših socijalnih mreža, vašeg sajta, cenovnika, bookinga ili kupovine unutar same virtuelne ture. Takođe, tu su i galerije fotografija, auto-rotiranje panorama, muzika, virtuelnih vodiči, 360 video i 3D modeli u turama.

Ovo će omogućiti korisnicima da se lakše kontaktiraju sa vama ili da se informišu o vašim proizvodima ili uslugama.

COMBO paket

virtuelna ture

uključuje:

 • Custom unapređenu virtuelnu turu sa opcijom za izbor jezika, audio naracijom i interaktivnošću
 • 3D modele unutar ture
 • Prošireni ospeg tonova (HDR)
 • HTML5 kompatibilnost za iPhone, iPad i Android
 • Mogućnost postavljanja ture na vaš sajt i Facebook stranicu
 • Besplatan Google hosting i brzo učitavanje ture sa opcijom za multirezoluciju
 • QR kod nalepnica i Thumbnails za lako kretanje kroz turu
 • Integracija sa socijalnim mrežama i opcija za pozivanje unutar ture
 • Mogućnost dodavanja muzike i foto galerije
 • Lični domen za vaš biznis
 • 360° video prezentacija za Facebook i YouTube.
 • Podrška za Oculus Quest2 i Pico VR uređaje

Vaša tura na

Google Mapama

Google Street View omogućava potencijalnim klijentima da praktično posete vaš objekat preko virtuelne ture, što povećava šanse za posetu ili rezervaciju. Naša HDR tehnologija omogućava prikaz objekta sa proširenim opsegom tonova što daje bolju i realniju sliku.

Postavljanjem vaše ture na Google mapama povećavate vidljivost vašeg objekta i povećavate šanse za posetu ili rezervaciju. Besplatno objavljivanje na Google hosting omogućava jednostavno i brzo objavljivanje virtuelne ture, što povećava dostupnost vašeg objekta potencijalnim klijentima.