Reklame u bilbordima

Digitalni bilbordi u Knez Mihajlovoj

U ovim digitalnim bilbordima možemo ubaciti vaše reklame tako da možete testirati kako bi one izgledale u njima. Možete ubaciti sliku ili video, a nakon renderovanja dobićete 360 video koji možete pogledati u VR okruženju, kao da ste tamo.